Thursday, May 18, 2006

A LITTLE EXPERIMENT IN (not-so) MODERN TAGALOG VERSE...

[untitled]

Baby ko, baby ko
Ano ang nasa puso mo?
Iba-ibang kalikasan mula kanluran at silangan
Ngunit ano mang landas ang nais mong tahakan
Puso mong mamon, tila tuluyang nababaon
Hangin ma’y sinusubukang hawakan...
Sa isang munting palasyo sa tabi ng dagat
O sa ilalim ng bato sa gitna ng gubat
Baby ko, baby ko
Saan ang iyong tungo?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home